Australia tour, 1992

/ Wales

/ Series statistics