Australia tour, 1927/28

/ England

/ Series statistics