Australia tour, 1927/28

/ Wales

/ Series statistics