Player Pos Span Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
DA Armitage (Irish) FB,C 2009-2010 3 2 1 5 1 0 0 0 1 1 1 50.00
SE Armitage (Irish) F 2009-2010 5 5 0 5 1 0 0 0 3 1 1 70.00
RE Casey (Irish) L 2009-2010 6 6 0 0 0 0 0 0 3 2 1 58.33
D Coetzee (Irish) H 2009-2010 4 0 4 0 0 0 0 0 3 1 0 75.00
DT Danaher (Irish) BR 2009-2009 2 2 0 5 1 0 0 0 1 1 0 50.00
C Dermody (Irish) P 2009-2010 5 5 0 0 0 0 0 0 3 1 1 70.00
C Hala'ufia (Irish) BR 2009-2010 6 6 0 5 1 0 0 0 3 2 1 58.33
PG Hewat (Irish) FB,FH 2009-2010 5 5 0 3 0 0 1 0 3 2 0 60.00
PK Hodgson (Irish) SH 2009-2010 5 5 0 0 0 0 0 0 2 2 1 50.00
TDW Homer (Irish) FB,W 2009-2010 5 5 0 20 4 0 0 0 3 2 0 60.00
P Ion (Irish) P 2009-2010 5 2 3 0 0 0 0 0 3 1 1 70.00
GK Johnson (Irish) L 2010-2010 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 25.00
NJ Kennedy (Irish) L 2009-2010 6 6 0 0 0 0 0 0 3 2 1 58.33
MAP Lahiff (Irish) P 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
A Lalanne (Irish) SH 2009-2009 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 100.00
R Lamb (Irish) FH 2009-2010 5 2 3 27 0 6 4 1 3 2 0 60.00
JS Lennard (Irish) FH 2009-2009 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 100.00
CP Malone (Irish) FH 2009-2010 5 4 1 40 2 6 6 0 3 1 1 70.00
SJ Mapusua (Irish) C 2009-2010 6 6 0 5 1 0 0 0 3 2 1 58.33
DJ Murphy (Irish) P 2009-2010 5 1 4 0 0 0 0 0 2 2 1 50.00
TO Ojo (Irish) W 2010-2010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.00
DJ Paice (Irish) H 2009-2010 6 6 0 5 1 0 0 0 3 2 1 58.33
AT Perry (Irish) L 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
SJ Rautenbach (Irish) P 2009-2010 5 4 1 0 0 0 0 0 2 2 1 50.00
PC Richards (Irish) SH 2010-2010 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 25.00
KN Roche (Irish) L,BR 2009-2010 4 0 4 0 0 0 0 0 2 1 1 62.50
JS Rudd (Irish) W 2009-2010 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 66.66
EL Seveali'i (Irish) C 2009-2010 6 6 0 10 2 0 0 0 3 2 1 58.33
GA Stowers (Irish) BR 2009-2009 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 50.00
SLK Tagicakibau (Irish) W 2009-2010 3 3 0 5 1 0 0 0 1 1 1 50.00
RJ Thorpe (Irish) BR 2009-2010 4 4 0 5 1 0 0 0 2 1 1 62.50

Records include the following current or recent matches:
Wales v Ireland at Cardiff, Five Nations, Mar 14, 1959 [8-6 FT]
Wales v England at Cardiff, Five Nations, Jan 17, 1959 [5-0 FT]
Wales v France at Cardiff, Five Nations, Mar 29, 1958 [6-16 FT]