IRB Pacific Nations Cup, 2007

/ Most matches

Player Pos Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
L Crichton (Samoa) UB 5 5 0 19 0 5 3 0 3 2 0 60.00
LM Fa'atau (Samoa) W 5 2 3 5 1 0 0 0 3 2 0 60.00
SO Fonua (Tonga) W 5 3 2 0 0 0 0 0 1 4 0 20.00
Y Imamura (Japan) C 5 3 2 0 0 0 0 0 1 4 0 20.00
SM Kalamafoni (Tonga) L,F 5 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 20.00
T Kaufusi (Tonga) L 5 3 2 0 0 0 0 0 1 4 0 20.00
S Kiole (Tonga) W 5 5 0 5 1 0 0 0 1 4 0 20.00
O Latu Langilangi (Tonga) F 5 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 20.00
D Lemi (Samoa) W 5 4 1 15 3 0 0 0 3 2 0 60.00
FHL Levi (Samoa) L 5 4 1 0 0 0 0 0 3 2 0 60.00
AA Lutui (Tonga) H 5 5 0 5 1 0 0 0 1 4 0 20.00
BB Robins (Japan) C 5 5 0 5 1 0 0 0 1 4 0 20.00
M Salanoa (Samoa) P,H 5 2 3 0 0 0 0 0 3 2 0 60.00
S Sititi (Samoa) F 5 3 2 0 0 0 0 0 3 2 0 60.00
T Soma (Japan) P 5 4 1 0 0 0 0 0 1 4 0 20.00
K Tonga'uiha (Tonga) C 5 5 0 5 1 0 0 0 1 4 0 20.00
THNT T-Pole (Tonga) L,F 5 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 20.00
AF Tuilagi (Samoa) C 5 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 40.00
Y Yatomi (Japan) SH 5 2 3 0 0 0 0 0 1 4 0 20.00
E Ando (Japan) FH 4 4 0 21 0 3 5 0 1 3 0 25.00
K Endo (Japan) W 4 4 0 5 1 0 0 0 1 3 0 25.00
CAI Johnston (Samoa) P 4 4 0 10 2 0 0 0 2 2 0 50.00
DA Kerslake (Samoa) P 4 1 3 0 0 0 0 0 2 2 0 50.00
SF Lafaiali'i (Samoa) L 4 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 75.00
CED Loamanu (Japan) W 4 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00
HATW Makiri (Japan) L,F 4 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00
SJ Mapusua (Samoa) C 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 50.00
Y Matsubara (Japan) H 4 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00
S Onishi (Japan) C,FH 4 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00
H Ono (Japan) L 4 4 0 5 1 0 0 0 1 3 0 25.00
T Sasaki (Japan) F 4 2 2 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00
S So'oialo (Samoa) SH 4 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 50.00
T Taumoepeau (Tonga) P 4 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00
KG Thompson (Samoa) L,N8 4 4 0 5 1 0 0 0 2 2 0 50.00
L Thompson (Japan) L 4 4 0 5 1 0 0 0 1 3 0 25.00
T Toke (Tonga) P 4 2 2 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00
U Ulia (Samoa) BR 4 3 1 5 1 0 0 0 2 2 0 50.00
JH Va'a (Samoa) P 4 4 0 5 1 0 0 0 2 2 0 50.00
Y Watanabe (Japan) L,F 4 2 2 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00
M Yamamoto (Japan) H 4 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00
R Yamamura (Japan) P 4 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00

Records include the following current or recent matches:
Japan v Junior All Blacks at Tokyo, IRB Pacific Nations Cup, Jun 24, 2007 [3-51 FT]
Samoa v Tonga at Apia, IRB Pacific Nations Cup, Jun 23, 2007 [50-3 FT]
Japan v Samoa at Miyagi, IRB Pacific Nations Cup, Jun 16, 2007 [3-13 FT]
Fiji v Tonga at Lautoka, IRB Pacific Nations Cup, Jun 16, 2007 [15-21 FT]