Player Pos Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
A Cortz F 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
L Crichton UB 5 5 0 19 0 5 3 0 3 2 0 60.00
T Fa'afou W 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
LM Fa'atau W 5 2 3 5 1 0 0 0 3 2 0 60.00
CAI Johnston P 4 4 0 10 2 0 0 0 2 2 0 50.00
J Keil FH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
DA Kerslake P 4 1 3 0 0 0 0 0 2 2 0 50.00
SF Lafaiali'i L 4 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 75.00
N Leleimalefaga P 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
D Lemi W 5 4 1 15 3 0 0 0 3 2 0 60.00
DA Leo L,F 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 66.66
TS Leupolu P 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 50.00
FHL Levi L 5 4 1 0 0 0 0 0 3 2 0 60.00
BP Lima W 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 66.66
L Lui FB 1 1 0 4 0 2 0 0 1 0 0 100.00
SJ Mapusua C 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 50.00
JL Meafou C 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
FJP Pala'amo P 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
AJ Poluleuligaga SH 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 66.66
JEP Purdie BR 3 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 100.00
M Salanoa P,H 5 2 3 0 0 0 0 0 3 2 0 60.00
MM Schwalger H 3 3 0 10 2 0 0 0 2 1 0 66.66
EL Seveali'i C 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100.00
S Sititi F 5 3 2 0 0 0 0 0 3 2 0 60.00
S So'oialo SH 4 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 50.00
N Tauafao SH 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
JI Tekori N8 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 33.33
KG Thompson L,N8 4 4 0 5 1 0 0 0 2 2 0 50.00
AO To'oala Vaeluaga BR 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 33.33
AF Tuilagi C 5 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 40.00
AT Tuilagi W 2 1 1 5 1 0 0 0 2 0 0 100.00
U Ulia BR 4 3 1 5 1 0 0 0 2 2 0 50.00
JH Va'a P 4 4 0 5 1 0 0 0 2 2 0 50.00
GL Williams C 3 3 0 13 0 2 3 0 1 2 0 33.33

Records include the following current or recent matches:
Samoa v Tonga at Apia, Pacific Nations Cup, Jun 23, 2007 [50-3 FT]
Samoa v Junior All Blacks at Apia, Pacific Nations Cup, May 26, 2007 [10-31 FT]
Samoa v Fiji at Apia, Pacific Nations Cup, May 19, 2007 [8-3 FT]