Czechia tour - Tunis, 1 April 2000
Tunisia (21) 33 - 3 (3) Czechia (FT)