Romania tour, 1999

/ Scotland

/ Series statistics