Romania tour, 2001

/ England

/ Series statistics