Romania tour, 2002

/ Scotland

/ Series statistics