Wales tour, 1969

/ Australia

/ Series statistics