Wales tour, 1978

/ Australia

/ Series statistics