Player Pos Span Mat Start Sub Won Lost Draw %
T Toke P 2007-2007 2 0 2 2 0 0 100.00
A Fakaongo L,F 1995-1995 1 0 1 1 0 0 100.00
TV Isitolo FB 1995-1995 1 0 1 1 0 0 100.00
T Lutua P 1995-1995 1 0 1 1 0 0 100.00
A Mafi FH 1995-1995 1 0 1 1 0 0 100.00
S Mafile'o C 1995-1995 1 1 0 1 0 0 100.00
E Taufa SH 2007-2007 1 1 0 1 0 0 100.00
B Wooley FH 1999-1999 1 1 0 1 0 0 100.00
PK Hehea L 2007-2011 6 6 0 4 2 0 66.66
AK Ma'ilei C 2011-2011 3 2 1 2 1 0 66.66
IM Tupou C 2007-2007 3 0 3 2 1 0 66.66
THNT T-Pole L,F 2007-2015 5 4 1 3 2 0 60.00
AA Lutui H 2007-2015 9 7 2 5 4 0 55.55
E Taione C 1999-2007 6 5 1 3 3 0 50.00
JML Tuineau L 2011-2015 6 4 2 3 3 0 50.00
LNA Fatafehi W 2011-2011 4 2 2 2 2 0 50.00
UVT Moa SH 2011-2011 4 4 0 2 2 0 50.00
SK Vahafolau BR 2011-2011 4 1 3 2 2 0 50.00
JW Vaka C 2007-2007 4 4 0 2 2 0 50.00
L Fa'aoso L 2007-2007 2 2 0 1 1 0 50.00
OAML Filipine BR 2007-2007 2 0 2 1 1 0 50.00
O Fonua N8 2015-2015 2 0 2 1 1 0 50.00
DFH Halaifonua Tonga W 2015-2015 2 1 1 1 1 0 50.00
AP Havili Kaufusi W 2007-2007 2 0 2 1 1 0 50.00
P Latukefu L 1995-1995 2 2 0 1 1 0 50.00
AI Ma'asi H 2011-2011 2 0 2 1 1 0 50.00
TS Mailau P 2015-2015 2 1 1 1 1 0 50.00
TT Palu 2011-2011 2 1 1 1 1 0 50.00
EL Talakai P 1995-1995 2 1 1 1 1 0 50.00
T Taufahema W 1999-1999 2 2 0 1 1 0 50.00
MJK te Pou F 1999-1999 2 0 2 1 1 0 50.00
N Tufui SH 1995-1995 2 1 1 1 1 0 50.00
K Tu'ipulotu F 1999-1999 2 2 0 1 1 0 50.00
SFKHF Vaiomounga H 2011-2011 2 2 0 1 1 0 50.00
VF Lilo W 2007-2015 11 11 0 5 6 0 45.45
SL Tonga'uiha P 2007-2015 11 10 1 5 6 0 45.45
H 'Aulika P 2011-2015 7 3 4 3 4 0 42.85
TA Lokotui L 2011-2015 7 6 1 3 4 0 42.85
SF Maka BR 2007-2011 7 7 0 3 4 0 42.85
SI Hufanga C 2003-2011 10 9 1 4 6 0 40.00
S Fisilau SH 2011-2015 5 0 5 2 3 0 40.00
F Mafi L 1995-1999 5 3 2 2 3 0 40.00
SM Kalamafoni L,F 2011-2015 8 7 1 3 5 0 37.50
VS Ma'afu N8 2011-2015 8 7 1 3 5 0 37.50
KS Morath FH 2011-2015 8 7 1 3 5 0 37.50
SV Piutau C,W 2011-2015 8 8 0 3 5 0 37.50

Ties count as half a win in the percentage

Records include the following current or recent matches:
Tonga v United States of America at Osaka, Rugby World Cup, Oct 13, 2019 [0-0]
Tonga v United States of America at Montpellier, Rugby World Cup, Sep 12, 2007 [25-15 FT]
Tonga v Wales at Canberra, Rugby World Cup, Oct 19, 2003 [20-27 FT]