Player Pos Span Mat Start Sub Won Lost Draw %
F Valu F 1977-1987 11 11 0 0 11 0 0.00
O Beba C 1932-1932 3 3 0 0 3 0 0.00
S Takulua 2017-2018 2 2 0 0 2 0 0.00
M Toma N8 1991-1991 2 2 0 0 2 0 0.00
VL Vaki BR 2005-2005 2 2 0 0 2 0 0.00
SIA Afeaki F 2003-2003 1 1 0 0 1 0 0.00
DJ Briggs P 1997-1997 1 1 0 0 1 0 0.00
I Fatani L 1999-1999 1 1 0 0 1 0 0.00
AA Fungavaka H 1986-1986 1 1 0 0 1 0 0.00
SM Kalamafoni L,F 2010-2010 1 1 0 0 1 0 0.00
F Lavemai C 1984-1984 1 1 0 0 1 0 0.00
V Likio F 1947-1947 1 1 0 0 1 0 0.00
VF Lilo W 2011-2011 1 1 0 0 1 0 0.00
F Ma'afu W 1988-1988 1 1 0 0 1 0 0.00
U Palavi FH 1963-1963 1 1 0 0 1 0 0.00
S Selupe L 1972-1972 1 1 0 0 1 0 0.00
E Taione C 2006-2006 1 1 0 0 1 0 0.00
EVT Taione 2019-2019 1 1 0 0 1 0 0.00
V Vunipola C 1982-1982 1 1 0 0 1 0 0.00
AA Lutui H 2004-2011 9 9 0 1 8 0 11.11
S Mafi Pahulu N8 1973-1975 7 7 0 1 6 0 14.28
T Latukefu FH 1967-1967 3 3 0 0 2 1 16.66
S 'Atiola N8 1987-1990 6 6 0 1 4 1 25.00
M Manukia N8 1993-1993 4 4 0 1 3 0 25.00
UVT Moa SH 2012-2012 4 4 0 1 3 0 25.00
IU Afeaki L,F 2001-2003 12 12 0 4 8 0 33.33
K Fifita F 1958-1958 3 3 0 1 2 0 33.33
I Hafoka FH 1934-1934 3 3 0 1 2 0 33.33
L Katoa F 1997-1997 3 3 0 1 2 0 33.33
U Latukefu L 1968-1968 3 3 0 1 2 0 33.33
O Latu Langilangi F 2006-2016 42 42 0 15 26 1 36.90
FML Vunipola H 1994-1998 5 5 0 2 3 0 40.00
EB Vunipola FH 1999-2001 9 9 0 4 5 0 44.44
SV Piutau C,W 2015-2019 19 19 0 9 10 0 47.36
DB Kivalu L,N8 2002-2003 4 4 0 2 2 0 50.00
SF Maka BR 2011-2011 4 4 0 2 2 0 50.00
P Palavi 1924-1924 3 3 0 1 1 1 50.00
P Ma'afu SH 1981-1981 2 2 0 1 1 0 50.00
O Pifeleti N8 1985-1986 2 2 0 1 1 0 50.00
S Ula SH 1959-1963 2 2 0 1 1 0 50.00
KKLMF 'Otai N8 1995-1995 5 5 0 3 2 0 60.00
S Finau C 1999-1999 4 4 0 2 1 1 62.50
T Haumono L 1926-1926 3 3 0 2 1 0 66.66
O Pepa Koloamatangii 1928-1928 3 3 0 2 1 0 66.66

Ties count as half a win in the percentage

Records include the following current or recent matches:
Tonga v United States of America at Osaka, Rugby World Cup, Oct 13, 2019 [31-19 FT]
Tonga v Fiji at Nuku A'lofa, 2019 Rugby World Cup Qualifier, Jul 8, 2017 [10-14 FT]
Tonga v Samoa at Nuku A'lofa, 2019 Rugby World Cup Qualifier, Jul 1, 2017 [30-26 FT]