2010s

/ Japan

/ Most individual conversions

Player Pos Span Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop
A Goromaru FB 2010-2014 33 33 0 508 11 129 65 0
JA Arlidge FH 2010-2011 16 10 6 149 5 38 15 1
SJ Webb FB,FH 2010-2011 19 13 6 88 6 26 2 0
A Tanabe FB,C 2010-2011 3 2 1 52 2 21 0 0
TR Nicholas C,FH 2010-2012 21 20 1 70 6 17 2 0
H Tatekawa 2012-2014 28 24 4 46 6 8 0 0
Y Tamura 2012-2014 26 16 10 23 3 4 0 0
R Nakamura 2013-2014 4 1 3 4 0 2 0 0
K Matsushita FB,W 2010-2010 5 4 1 17 3 1 0 0
MC Williams 2011-2011 6 3 3 2 0 1 0 0

Records include the following current or recent matches:
Japan v Italy at Tokyo, Jun 21, 2014 [26-23 FT]
Japan v Samoa at Tokyo, May 30, 2014 [33-14 FT]
Japan v Hong Kong at Tokyo, 2015 Rugby World Cup Qualifier, May 25, 2014 [49-8 FT]