Player Pos Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop
O Kosariev W 8 8 0 56 1 9 11 0
I Chaika 8 4 4 5 1 0 0 0
N Delierguev L 5 1 4 0 0 0 0 0
V Demeysky 1 0 1 0 0 0 0 0
D Didinchuk 1 0 1 0 0 0 0 0
A Dremov 1 0 1 0 0 0 0 0
D Fedyshyn F 6 4 2 0 0 0 0 0
S Garkavyi C 6 5 1 0 0 0 0 0
G Gegidze 1 1 0 0 0 0 0 0
O Golishchev C 2 1 1 0 0 0 0 0
V Grabovsky 2 1 1 0 0 0 0 0
S Iermolenko 2 0 2 0 0 0 0 0
Z Kikacheishvili SH 10 10 0 0 0 0 0 0
D Kirsanov P 1 0 1 5 1 0 0 0
M Kirsanov H 10 10 0 10 2 0 0 0
V Kramarenko 5 0 5 5 1 0 0 0
V Krasnodemskiy 3 3 0 3 0 0 1 0
V Krasyknyk L 9 9 0 0 0 0 0 0
M Kravchenko SH 8 7 1 0 0 0 0 0
S Kravchenko 1 1 0 0 0 0 0 0
R Kulalivskiy L 2 1 1 0 0 0 0 0
A Kulik 3 2 1 0 0 0 0 0
O Litvinenko 4 3 1 0 0 0 0 0
A Lomakin L 6 5 1 5 1 0 0 0
J Malaguradze 6 6 0 10 2 0 0 0
T Marchenko 3 0 3 0 0 0 0 0
D Masiukov 7 5 2 0 0 0 0 0
P Maslukov C 5 4 1 0 0 0 0 0
D Milov 2 1 1 0 0 0 0 0
A Mishynov 4 0 4 5 1 0 0 0
S Monastyrov W 9 6 3 5 1 0 0 0
A Novoreshchenov 4 2 2 5 1 0 0 0
V Orlov N8 4 4 0 0 0 0 0 0
Y Pidganyak 2 1 1 0 0 0 0 0
O Polianski P 9 1 8 0 0 0 0 0
V Ponomarenko W 7 7 0 5 1 0 0 0
R Radchuk L 7 5 2 0 0 0 0 0
O Shevchenko 1 0 1 0 0 0 0 0
M Shulyak 3 0 3 0 0 0 0 0
S Sukhikh P 6 6 0 0 0 0 0 0
A Tsapenko L 9 9 0 0 0 0 0 0
S Tserkovniy FB 9 9 0 5 1 0 0 0
A Tsyss 2 1 1 0 0 0 0 0
E Vertyletskiy 5 1 4 0 0 0 0 0
B Voloshyn F 1 1 0 0 0 0 0 0
I Zaliznyk P 5 5 0 0 0 0 0 0

Records include the following current or recent matches:
Ukraine v Portugal at Odessa, Six Nations B, Mar 17, 2012 [35-33 FT]
Ukraine v Spain at Alushta, Six Nations B, Feb 25, 2012 [6-41 FT]
Ukraine v Romania at Kiev, Six Nations B, Aug 20, 2011 [16-41 FT]