Player Pos Span Mat Start Sub Won Lost Draw %
A Kuzin W,C 1997-2011 78 68 10 38 37 3 50.64
A Fatakhov L,BR 2005-2015 68 44 24 28 38 2 42.64
V Grachev BR 1993-2011 72 70 2 33 37 2 47.22
A Khrokhin P 1994-2011 76 47 29 36 38 2 48.68
A Korobeynikov C 1996-2010 52 37 15 23 27 2 46.15
V Korshunov H 2002-2015 73 48 25 32 39 2 45.20
K Kulemin L 2006-2014 33 33 0 19 12 2 60.60
Y Kushnarev FB,FH 2005-2019 107 95 12 52 53 2 49.53
K Rachkov UB 1997-2011 44 40 4 21 21 2 50.00
R Romak H 2001-2006 36 34 2 16 18 2 47.22
A Travkin P 2001-2011 56 26 30 22 32 2 41.07
S Trishin C 2005-2018 56 43 13 26 28 2 48.21
A Voytov L 2003-2014 73 67 6 29 42 2 41.09
A Yanyushkin FH,SH 2002-2015 70 49 21 31 37 2 45.71
V Artemyev W 2009-2019 86 81 5 40 45 1 47.09
M Babaev W,C 2006-2019 71 65 6 33 37 1 47.18
R Bikbov 1993-2003 31 28 3 23 7 1 75.80
CL Breytenbach 2002-2002 2 2 0 0 1 1 25.00
I Budnikov 1996-2002 13 11 2 9 3 1 73.07
I Dymchenko C 1994-2004 18 17 1 6 11 1 36.11
V Fedchenko L 2002-2008 30 29 1 16 13 1 55.00
AM Garbuzov F 2005-2019 93 72 21 44 48 1 47.84
V Gresev BR 2006-2019 99 87 12 45 53 1 45.95
A Gvozdovsky W 2005-2010 31 28 3 19 11 1 62.90
JHF Hendriks P 2002-2002 9 7 2 4 4 1 50.00
A Igretsov P 2006-2015 25 12 13 15 9 1 62.00
I Klyuchnikov FB 2003-2015 69 63 6 32 36 1 47.10
K Maglakelidze P 2009-2011 12 8 4 5 6 1 45.83
E Matveev H,F 2007-2019 58 25 33 25 32 1 43.96
I Nikolaychuk H 1993-2005 50 39 11 33 16 1 67.00
P Novikov W 2004-2006 10 10 0 5 4 1 55.00
AA Ostrikov L,F 2008-2019 32 31 1 15 16 1 48.43
I Prishchepenko P 2003-2011 38 28 10 18 19 1 48.68
E Pronenko P 2009-2018 54 39 15 22 31 1 41.66
A Sarychev N8 1999-2006 29 23 6 13 15 1 46.55
S Sergeev L 1998-2006 26 26 0 12 13 1 48.07
A Shakirov SH 2004-2014 58 37 21 24 33 1 42.24
O Shukaylov P 1994-2008 43 37 6 20 22 1 47.67
V Simonov C 2001-2004 22 21 1 11 10 1 52.27
A Temnov BR 2005-2018 60 53 7 30 29 1 50.83
R Volschenk L 2002-2002 9 8 1 3 5 1 38.88
A Vozdovskiy W 2006-2006 1 1 0 0 0 1 50.00
V Zykov BR 1993-2004 34 32 2 20 13 1 60.29

Records include the following current or recent matches:
Russia v Scotland at Shizuoka, Rugby World Cup, Oct 9, 2019 [0-0]
Russia v Georgia at Krasnodar, Six Nations B, Mar 17, 2019 [6-22 FT]
Russia v Belgium at Sotchi, Six Nations B, Feb 16, 2019 [64-7 FT]