Player Pos Mat Start Sub Won Lost Draw %
S Garkavyi (Ukr) C 2 2 0 0 2 0 0.00
Z Kikacheishvili (Ukr) SH 2 2 0 0 2 0 0.00
M Kirsanov (Ukr) H 2 2 0 0 2 0 0.00
O Kosariev (Ukr) W 2 2 0 0 2 0 0.00
V Krasyknyk (Ukr) L 2 2 0 0 2 0 0.00
A Lomakin (Ukr) L 2 1 1 0 2 0 0.00
J Malaguradze (Ukr) 2 2 0 0 2 0 0.00
P Maslukov (Ukr) C 2 1 1 0 2 0 0.00
S Monastyrov (Ukr) W 2 1 1 0 2 0 0.00
V Orlov (Ukr) N8 2 2 0 0 2 0 0.00
O Polianski (Ukr) P 2 0 2 0 2 0 0.00
R Radchuk (Ukr) L 2 1 1 0 2 0 0.00
S Sukhikh (Ukr) P 2 2 0 0 2 0 0.00
S Tserkovniy (Ukr) FB 2 2 0 0 2 0 0.00
I Zaliznyk (Ukr) P 2 2 0 0 2 0 0.00
I Chaika (Ukr) 1 0 1 0 1 0 0.00
D Fedyshyn (Ukr) F 1 0 1 0 1 0 0.00
O Golishchev (Ukr) C 1 1 0 0 1 0 0.00
V Grabovsky (Ukr) 1 0 1 0 1 0 0.00
V Krasnodemskiy (Ukr) 1 1 0 0 1 0 0.00
M Kravchenko (Ukr) SH 1 1 0 0 1 0 0.00
S Kravchenko (Ukr) 1 1 0 0 1 0 0.00
D Masiukov (Ukr) 1 0 1 0 1 0 0.00
A Mishynov (Ukr) 1 0 1 0 1 0 0.00
A Novoreshchenov (Ukr) 1 1 0 0 1 0 0.00
A Tsapenko (Ukr) L 1 1 0 0 1 0 0.00
E Vertyletskiy (Ukr) 1 0 1 0 1 0 0.00

Records include the following current or recent matches:
Ukraine v Romania at Kiev, Six Nations B, Aug 20, 2011 [16-41 FT]
Ukraine v Russia at Odessa, Six Nations B, Mar 12, 2011 [5-41 FT]