Player Pos Mat Start Sub Won Lost Draw %
S Aria (Fiji) C 2 2 0 0 2 0 0.00
T Lovo (Fiji) W,FH 2 2 0 0 2 0 0.00
J Matanatabu (Fiji) F 2 2 0 0 2 0 0.00
W Mateiwai (Fiji) C 2 2 0 0 2 0 0.00
A Nadolo Tokaduadua (Fiji) L 2 2 0 0 2 0 0.00
A Rabitu (Fiji) H 2 2 0 0 2 0 0.00
E Rokowailoa (Fiji) FH 2 2 0 0 2 0 0.00
S Sadria (Fiji) P 2 2 0 0 2 0 0.00
W Suka (Fiji) SH 2 2 0 0 2 0 0.00
M Taga (Fiji) P,H 2 2 0 0 2 0 0.00
I Tawake (Fiji) L,F 2 2 0 0 2 0 0.00
T Vonolagi (Fiji) W 2 2 0 0 2 0 0.00
I Fatani (Tonga) L 2 2 0 1 1 0 50.00
I Fenukitau (Tonga) F 2 2 0 1 1 0 50.00
ARW Komaitai (Fiji) W 1 1 0 0 1 0 0.00
T Latailakepa (Tonga) N8 1 1 0 0 1 0 0.00
S Lolo (Tonga) F 1 1 0 0 1 0 0.00
S Mafi (Tonga) W 1 1 0 0 1 0 0.00
F Mahoni (Tonga) F 1 1 0 0 1 0 0.00
M Manukia (Tonga) N8 2 1 1 1 1 0 50.00
PF Masila (Tonga) H 1 1 0 0 1 0 0.00
WV Moa (Tonga) P 1 1 0 0 1 0 0.00
P Naruma (Fiji) F 1 1 0 0 1 0 0.00
M Natuilagilagi (Fiji) FB 1 1 0 0 1 0 0.00
EL Talakai (Tonga) P 2 2 0 1 1 0 50.00
I Tapueluelu (Tonga) FB 1 1 0 0 1 0 0.00
T Tuineau (Tonga) W 2 2 0 1 1 0 50.00
I Tuivai (Tonga) L 1 1 0 0 1 0 0.00
E Tuivunivono (Fiji) F 1 1 0 0 1 0 0.00
P Vakamalolo (Tonga) C 1 1 0 0 1 0 0.00
S Vonalagi (Fiji) BR 1 1 0 0 1 0 0.00
EB Vunipola (Tonga) FH 2 2 0 1 1 0 50.00
M Vunipola (Tonga) SH 2 2 0 1 1 0 50.00
T Wainiqolo (Fiji) F 1 1 0 0 1 0 0.00

Records include the following current or recent matches:
Fiji v Tonga at Suva, 1995 Rugby World Cup Qualifier, Jun 12, 1993 [11-24 FT]
Samoa v Fiji at Apia, South Pacific Championship, Jun 5, 1993 [27-3 FT]
Tonga v Samoa at Nuku A'lofa, South Pacific Championship, May 29, 1993 [6-30 FT]