Player Pos Mat Start Sub Won Lost Draw %
Z Kikacheishvili (Ukr) SH 10 10 0 1 9 0 10.00
M Kirsanov (Ukr) H 10 10 0 1 9 0 10.00
V Krasyknyk (Ukr) L 9 9 0 1 8 0 11.11
S Monastyrov (Ukr) W 9 6 3 1 8 0 11.11
O Polianski (Ukr) P 9 1 8 1 8 0 11.11
A Tsapenko (Ukr) L 9 9 0 1 8 0 11.11
S Tserkovniy (Ukr) FB 9 9 0 1 8 0 11.11
I Chaika (Ukr) 8 4 4 1 7 0 12.50
O Kosariev (Ukr) W 8 8 0 1 7 0 12.50
M Kravchenko (Ukr) SH 8 7 1 1 7 0 12.50
AMMD Aguilar (Port) W 10 9 1 4 6 0 40.00
S Garkavyi (Ukr) C 6 5 1 0 6 0 0.00
A Lomakin (Ukr) L 6 5 1 0 6 0 0.00
D Masiukov (Ukr) 7 5 2 1 6 0 14.28
V Ponomarenko (Ukr) W 7 7 0 1 6 0 14.28
R Radchuk (Ukr) L 7 5 2 1 6 0 14.28
S Sukhikh (Ukr) P 6 6 0 0 6 0 0.00
GNBS Uva (Port) L 10 10 0 4 6 0 40.00
VNBS Uva (Port) BR 9 8 1 3 6 0 33.33
A Ayestaran Jannot (Spain) SH 7 7 0 2 5 0 28.57
M Babaev (Russ) W,C 8 7 1 3 5 0 37.50
JDS Bardy (Port) BR 8 8 0 3 5 0 37.50
D Fedyshyn (Ukr) F 6 4 2 1 5 0 16.66
AM Garbuzov (Russ) F 9 5 4 4 5 0 44.44
Y Kushnarev (Russ) FB,FH 10 8 2 5 5 0 50.00
J Malaguradze (Ukr) 6 6 0 1 5 0 16.66
P Maslukov (Ukr) C 5 4 1 0 5 0 0.00
J Severino Somoza (Port) L,F 9 9 0 4 5 0 44.44
A Yanyushkin (Russ) FH,SH 8 5 3 3 5 0 37.50
I Zaliznyk (Ukr) P 5 5 0 0 5 0 0.00

Records include the following current or recent matches:
Georgia v Ukraine at Tbilisi, Six Nations B, Jun 9, 2012 [33-3 FT]
Russia v Spain at Moscow, Six Nations B, May 19, 2012 [41-37 FT]
Romania v Ukraine at Bucharest, Six Nations B, Mar 31, 2012 [71-0 FT]