Player Pos Span Mat Won Lost Draw % Pts Tries Conv Pens Drop
O Latu Langilangi F 2006-2016 42 15 26 1 36.90 23 4 0 1 0
SV Piutau C,W 2015-2019 19 9 10 0 47.36 22 4 1 0 0
IU Afeaki L,F 2001-2003 12 4 8 0 33.33 15 3 0 0 0
F Valu F 1977-1987 11 0 11 0 0.00 12 3 0 0 0
AA Lutui H 2004-2011 9 1 8 0 11.11 5 1 0 0 0
EB Vunipola FH 1999-2001 9 4 5 0 44.44 15 3 0 0 0
S Mafi Pahulu N8 1973-1975 7 1 6 0 14.28 15 3 0 1 0
S 'Atiola N8 1987-1990 6 1 4 1 25.00 4 1 0 0 0
KKLMF 'Otai N8 1995-1995 5 3 2 0 60.00 5 1 0 0 0
FML Vunipola H 1994-1998 5 2 3 0 40.00 0 0 0 0 0
S Finau C 1999-1999 4 2 1 1 62.50 0 0 0 0 0
DB Kivalu L,N8 2002-2003 4 2 2 0 50.00 15 3 0 0 0
SF Maka BR 2011-2011 4 2 2 0 50.00 0 0 0 0 0
M Manukia N8 1993-1993 4 1 3 0 25.00 0 0 0 0 0
UVT Moa SH 2012-2012 4 1 3 0 25.00 5 1 0 0 0
O Beba C 1932-1932 3 0 3 0 0.00 2 0 1 0 0
K Fifita F 1958-1958 3 1 2 0 33.33 0 0 0 0 0
I Hafoka FH 1934-1934 3 1 2 0 33.33 11 0 1 3 0
T Haumono L 1926-1926 3 2 1 0 66.66 0 0 0 0 0
L Katoa F 1997-1997 3 1 2 0 33.33 0 0 0 0 0
T Latukefu FH 1967-1967 3 0 2 1 16.66 0 0 0 0 0
U Latukefu L 1968-1968 3 1 2 0 33.33 0 0 0 0 0
P Palavi 1924-1924 3 1 1 1 50.00 0 0 0 0 0
O Pepa Koloamatangii 1928-1928 3 2 1 0 66.66 3 1 0 0 0
P Ma'afu SH 1981-1981 2 1 1 0 50.00 0 0 0 0 0
O Pifeleti N8 1985-1986 2 1 1 0 50.00 0 0 0 0 0
S Takulua 2017-2018 2 0 2 0 0.00 15 0 0 5 0
M Toma N8 1991-1991 2 0 2 0 0.00 0 0 0 0 0
S Ula SH 1959-1963 2 1 1 0 50.00 0 0 0 0 0
SK Vahafolau BR 2011-2011 2 2 0 0 100.00 5 1 0 0 0
VL Vaki BR 2005-2005 2 0 2 0 0.00 5 1 0 0 0

Records include the following current or recent matches:
Tonga v United States of America at Osaka, Rugby World Cup, Oct 13, 2019 [31-19 FT]
Tonga v Fiji at Nuku A'lofa, 2019 Rugby World Cup Qualifier, Jul 8, 2017 [10-14 FT]
Tonga v Samoa at Nuku A'lofa, 2019 Rugby World Cup Qualifier, Jul 1, 2017 [30-26 FT]