Fullback
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
V Ma'ake (Tonga) 1973-1979 3 10 0 2 2 0 1 2 0 33.33
L Raitilava (Fiji) 1972-1972 2 0 0 0 0 0 2 0 0 100.00
M 'Alatini (Tonga) 1972-1972 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
S Mafi Pahulu (Tonga) 1972-1972 1 6 0 0 2 0 0 1 0 0.00
I Taufa (Tonga) 1972-1972 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0.00
J Visei (Fiji) 1972-1972 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00

Wing
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
V Varo (Fiji) 1972-1972 3 11 2 0 0 1 3 0 0 100.00
S Nasave (Fiji) 1972-1972 2 4 1 0 0 0 2 0 0 100.00

Centre
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
M Finau (Tonga) 1979-1979 2 8 2 0 0 0 0 2 0 0.00
S Latu (Tonga) 1972-1973 2 4 1 0 0 0 1 1 0 50.00
PB Tikoisuva (Fiji) 1972-1972 2 4 1 0 0 0 2 0 0 100.00

Fly-half
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
M 'Alatini (Tonga) 1972-1973 2 0 0 0 0 0 1 1 0 50.00
S Alatini (Tonga) 1979-1979 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
I Batibasaga (Fiji) 1972-1972 1 7 0 2 1 0 1 0 0 100.00
W Gavidi (Fiji) 1972-1972 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
SE Hehepoto (Tonga) 1972-1972 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0.00
PB Tikoisuva (Fiji) 1972-1972 1 4 1 0 0 0 1 0 0 100.00

Scrum-half
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
I Batibasaga (Fiji) 1972-1972 2 0 0 0 0 0 2 0 0 100.00
P Ma'afu (Tonga) 1979-1979 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
H Fonua (Tonga) 1973-1973 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
F Muller (Tonga) 1972-1972 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
T Rauluni (Fiji) 1972-1972 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00

Prop
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
J Qoro Narisia (Fiji) 1972-1972 3 4 1 0 0 0 3 0 0 100.00
P Kiole (Tonga) 1979-1979 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
N Ratudina (Fiji) 1972-1972 2 7 0 2 1 0 2 0 0 100.00
SE Hehepoto (Tonga) 1973-1973 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
O Hiko (Tonga) 1979-1979 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
K Motu'apuaka (Tonga) 1972-1972 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
S Motu'apuaka (Tonga) 1972-1972 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
V Pahulu (Tonga) 1973-1973 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
T Tukaitabua (Fiji) 1972-1972 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
F Vuna (Tonga) 1979-1979 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00

Hooker
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
A Racika (Fiji) 1972-1972 3 0 0 0 0 0 3 0 0 100.00
P Katoa (Tonga) 1979-1979 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
T Bloomfield (Tonga) 1973-1973 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
I Lupina (Tonga) 1972-1972 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00

Lock
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
JJ Naucabalavu (Jnr). (Fiji) 1972-1972 3 4 1 0 0 0 3 0 0 100.00
A Tukairavua (Fiji) 1972-1972 3 0 0 0 0 0 3 0 0 100.00
S Liava'a (Tonga) 1979-1979 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
P Tuihalamaka (Tonga) 1972-1973 2 0 0 0 0 0 1 1 0 50.00
M Hafoka (Tonga) 1979-1979 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
F Hufanga (Tonga) 1973-1973 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
P Mailefihi (Tonga) 1979-1979 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
S Selupe (Tonga) 1972-1972 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00

Flanker
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
M Kurisaru (Fiji) 1972-1972 3 0 0 0 0 0 3 0 0 100.00
I Tuisese (Fiji) 1972-1972 3 0 0 0 0 0 3 0 0 100.00
F Valu (Tonga) 1973-1979 3 12 3 0 0 0 1 2 0 33.33
S Hala'ufia (Tonga) 1979-1979 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
K 'Inoke (Tonga) 1972-1972 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0.00
S Selupe (Tonga) 1972-1972 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
S Selupe (Tonga) 1973-1973 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00

No. 8
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
E Bolawaqatabu (Fiji) 1972-1972 3 0 0 0 0 0 3 0 0 100.00
S Mafi Pahulu (Tonga) 1972-1973 2 3 0 0 1 0 1 1 0 50.00
V Tu'ipulotu (Tonga) 1979-1979 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00

Substitute (excluding unused substitute)
Over 10 values of 1 found

Only includes matches where the player starts in the respective position, and excludes matches as a substitute

Records include the following current or recent matches:
Tonga v England XV at Nuku A'lofa, Jun 1, 1979 [17-37 FT]
Tonga v New Zealand Maori at Nuku A'lofa, May 25, 1979 [9-26 FT]
Tonga v Samoa at Nuku A'lofa, Jul 15, 1978 [18-9 FT]