Fullback
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
I Klyuchnikov 2003-2014 54 96 6 12 14 0 25 28 1 47.22
V Artemyev 2010-2019 35 73 14 0 1 0 19 16 0 54.28
A Zakarlyuk 1993-2002 16 32 4 0 4 0 9 7 0 56.25
R Gaisin 2013-2018 14 29 2 5 3 0 6 8 0 42.85
Y Kushnarev 2009-2018 13 77 1 21 10 0 5 8 0 38.46
I Dymchenko 1994-2004 10 5 1 0 0 0 2 7 1 25.00
K Rachkov 2002-2006 9 70 3 5 15 0 5 3 1 61.11
V Ignatev 2006-2008 5 14 2 2 0 0 3 2 0 60.00
A Gvozdovsky 2006-2008 4 5 1 0 0 0 3 1 0 75.00
AA Ryabov 2015-2017 4 0 0 0 0 0 2 2 0 50.00

Wing
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
A Kuzin 1998-2011 41 105 21 0 0 0 21 19 1 52.43
V Artemyev 2009-2018 39 80 16 0 0 0 16 22 1 42.30
V Ostrushko 2006-2014 33 100 20 0 0 0 11 22 0 33.33
M Babaev 2006-2019 30 25 5 0 0 0 12 18 0 40.00
A Gvozdovsky 2005-2010 24 70 14 0 0 0 14 9 1 60.41
D Simplikevich 2011-2019 24 85 17 0 0 0 12 12 0 50.00
I Galinovskiy 2006-2017 17 30 6 0 0 0 9 8 0 52.94
A Otrokov 2012-2015 14 15 3 0 0 0 7 7 0 50.00
V Simonov 2002-2004 14 123 9 18 11 3 6 7 1 46.42
G Davydov 2017-2019 11 35 7 0 0 0 7 4 0 63.63

Centre
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
D Gerasimov 2009-2019 52 50 10 0 0 0 21 31 0 40.38
S Trishin 2005-2018 43 25 5 0 0 0 22 19 2 53.48
A Makovetskiy 2010-2015 40 25 5 0 0 0 18 22 0 45.00
M Babaev 2007-2018 35 10 2 0 0 0 18 16 1 52.85
I Galinovskiy 2007-2018 25 45 9 0 0 0 14 11 0 56.00
V Rudenko 2014-2017 22 0 0 0 0 0 15 7 0 68.18
A Korobeynikov 2002-2005 20 0 0 0 0 0 9 10 1 47.50
A Kuzin 1998-2011 15 20 4 0 0 0 7 7 1 50.00
D Akulov 2003-2005 10 9 0 0 3 0 3 7 0 30.00

Fly-half
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
Y Kushnarev 2005-2019 80 637 8 117 120 1 39 39 2 50.00
R Gaisin 2014-2019 18 98 2 26 12 0 11 7 0 61.11
K Rachkov 1998-2011 17 149 3 25 24 4 7 9 1 44.11
A Korobeynikov 2003-2010 14 5 1 0 0 0 7 7 0 50.00
S Sugrobov 2005-2014 12 27 1 5 4 0 3 9 0 25.00
SV Ianyushkin 2013-2015 8 51 0 12 8 1 6 2 0 75.00
W Pieterse 2002-2002 6 55 8 3 1 2 4 2 0 66.66
A Kazantsev 2004-2004 4 24 2 1 3 1 1 3 0 25.00
AA Ryabov 2012-2012 4 20 0 4 4 0 2 2 0 50.00

Scrum-half
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
A Yanyushkin 2002-2015 46 84 6 6 14 0 17 27 2 39.13
A Shakirov 2004-2012 35 25 5 0 0 0 18 17 0 51.42
A Shcherban 2012-2019 25 12 2 1 0 0 10 15 0 40.00
V Motorin 2002-2009 22 78 1 14 15 0 13 9 0 59.09
V Dorofeev 2017-2019 11 5 1 0 0 0 7 4 0 63.63
I Budnikov 2000-2002 6 12 0 3 2 0 4 1 1 75.00
Y Krasnobaev 1993-2000 6 0 0 0 0 0 3 3 0 50.00
AA Ryabov 2013-2016 6 10 2 0 0 0 2 4 0 33.33
K Uzunov 2016-2018 6 5 1 0 0 0 4 2 0 66.66
RY Yagudin 2015-2016 6 5 1 0 0 0 4 2 0 66.66

Prop
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
A Khrokhin 2002-2011 43 30 6 0 0 0 22 19 2 53.48
E Pronenko 2009-2018 39 0 0 0 0 0 16 22 1 42.30
O Shukaylov 2000-2008 29 5 1 0 0 0 13 15 1 46.55
I Prishchepenko 2005-2011 28 20 4 0 0 0 14 13 1 51.78
I Zykov 2012-2019 27 10 2 0 0 0 14 13 0 51.85
A Travkin 2002-2010 20 0 0 0 0 0 7 12 1 37.50
A Volkov 2012-2016 20 0 0 0 0 0 11 9 0 55.00
A Polivalov 2013-2019 17 5 1 0 0 0 9 8 0 52.94
G Tsnobiladze 2011-2014 17 5 1 0 0 0 7 10 0 41.17
A Igretsov 2007-2014 12 5 1 0 0 0 6 6 0 50.00

Hooker
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
V Korshunov 2003-2015 34 15 3 0 0 0 14 19 1 42.64
V Tsnobiladze 2010-2018 34 25 5 0 0 0 15 19 0 44.11
R Romak 2002-2006 32 5 1 0 0 0 14 16 2 46.87
S Sel'skiy 2012-2019 28 30 6 0 0 0 14 14 0 50.00
V Marchenko 1999-2008 12 10 2 0 0 0 7 5 0 58.33
E Matveev 2009-2019 12 30 6 0 0 0 7 5 0 58.33
I Nikolaychuk 1995-2003 11 0 0 0 0 0 6 5 0 54.54
NG Gasanov 2008-2017 8 0 0 0 0 0 4 4 0 50.00

Lock
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
A Voytov 2003-2014 66 15 3 0 0 0 24 40 2 37.87
AM Garbuzov 2006-2019 40 30 6 0 0 0 21 19 0 52.50
K Kulemin 2006-2014 33 20 4 0 0 0 19 12 2 60.60
V Fedchenko 2002-2008 29 20 4 0 0 0 16 12 1 56.89
D Antonov 2011-2016 25 20 4 0 0 0 11 14 0 44.00
E Elgin 2016-2019 20 15 3 0 0 0 11 9 0 55.00
AA Ostrikov 2008-2019 20 20 4 0 0 0 10 10 0 50.00
S Sergeev 1998-2006 20 30 6 0 0 0 7 12 1 37.50
B Fedotko 2016-2019 15 10 2 0 0 0 11 4 0 73.33
A Fatakhov 2006-2014 12 0 0 0 0 0 4 8 0 33.33

Flanker
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
V Gresev 2007-2018 47 70 14 0 0 0 22 24 1 47.87
A Temnov 2006-2018 42 40 8 0 0 0 20 22 0 47.61
V Grachev 1995-2011 32 65 13 0 0 0 11 19 2 37.50
AM Garbuzov 2005-2014 29 15 3 0 0 0 15 13 1 53.44
PV Butenko 2012-2017 28 0 0 0 0 0 12 16 0 42.85
A Fatakhov 2006-2015 24 5 1 0 0 0 11 13 0 45.83
K Kushnarev 2005-2011 23 15 3 0 0 0 12 11 0 52.17
T Gadzhiev 2016-2019 11 10 2 0 0 0 5 6 0 45.45
AA Ostrikov 2008-2014 11 0 0 0 0 0 4 6 1 40.90

No. 8
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
V Gresev 2007-2019 39 25 5 0 0 0 18 21 0 46.15
A Rudoy 2016-2018 19 60 12 0 0 0 10 9 0 52.63
A Panasenko 2004-2015 16 5 1 0 0 0 10 6 0 62.50
V Zykov 1993-2004 15 15 3 0 0 0 7 7 1 50.00
V Grachev 1999-2011 14 10 2 0 0 0 6 8 0 42.85
V Korshunov 2002-2008 11 5 1 0 0 0 5 5 1 50.00
A Temnov 2010-2016 11 0 0 0 0 0 7 3 1 68.18
A Fatakhov 2009-2013 8 0 0 0 0 0 2 6 0 25.00
A Sarychev 2003-2006 7 0 0 0 0 0 2 5 0 28.57
N Vavilin 2018-2019 6 10 2 0 0 0 3 3 0 50.00

Substitute (excluding unused substitute)
Player Span Mat Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
E Matveev 2007-2019 33 15 3 0 0 0 11 21 1 34.84
A Travkin 2002-2011 30 5 1 0 0 0 12 17 1 41.66
A Khrokhin 2000-2011 29 5 1 0 0 0 12 17 0 41.37
V Korshunov 2003-2015 25 5 1 0 0 0 13 12 0 52.00
A Volkov 2008-2016 25 10 2 0 0 0 9 16 0 36.00
A Fatakhov 2005-2015 24 0 0 0 0 0 11 11 2 50.00
AM Garbuzov 2006-2018 21 0 0 0 0 0 7 14 0 33.33
A Shakirov 2004-2014 21 0 0 0 0 0 6 14 1 30.95
A Shcherban 2010-2019 21 0 0 0 0 0 8 13 0 38.09
A Yanyushkin 2002-2011 21 15 2 1 1 0 12 9 0 57.14

Only includes matches where the player starts in the respective position, and excludes matches as a substitute

Records include the following current or recent matches:
Russia v Scotland at Shizuoka, Rugby World Cup, Oct 9, 2019 [0-0]
Russia v Georgia at Krasnodar, Six Nations B, Mar 17, 2019 [6-22 FT]
Russia v Belgium at Sotchi, Six Nations B, Feb 16, 2019 [64-7 FT]