Player Pos Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop
A Gvozdovsky W 9 9 0 35 7 0 0 0
A Kuzin W,C 9 9 0 30 6 0 0 0
I Galinovskiy W 8 8 0 25 5 0 0 0
AM Garbuzov F 9 9 0 10 2 0 0 0
A Khrokhin P 9 9 0 10 2 0 0 0
Y Kushnarev FB,FH 10 9 1 86 2 8 20 0
V Botvinnikov P 5 1 4 5 1 0 0 0
V Gresev BR 7 5 2 5 1 0 0 0
V Ignatev W 2 1 1 9 1 2 0 0
O Kobzev C 5 3 2 5 1 0 0 0
K Kulemin L 4 4 0 5 1 0 0 0
V Marchenko H 7 5 2 5 1 0 0 0
E Matveev H,F 4 1 3 5 1 0 0 0
AA Ostrikov L,F 4 4 0 5 1 0 0 0
I Prishchepenko P 7 6 1 5 1 0 0 0
A Shakirov SH 6 5 1 5 1 0 0 0
D Soldatov F 1 1 0 5 1 0 0 0
A Travkin P 2 0 2 5 1 0 0 0
M Babaev W,C 6 6 0 0 0 0 0 0
S Belousov C 2 1 1 0 0 0 0 0
A Chernyshev 4 2 2 0 0 0 0 0
A Fatakhov L,BR 3 3 0 0 0 0 0 0
V Fedchenko L 7 7 0 0 0 0 0 0
NG Gasanov H 1 1 0 0 0 0 0 0
V Grachev BR 2 1 1 0 0 0 0 0
A Igretsov P 2 2 0 0 0 0 0 0
A Khvorostyanoy 2 0 2 0 0 0 0 0
M Kiselev L 1 1 0 0 0 0 0 0
I Klyuchnikov FB 7 7 0 0 0 0 0 0
V Kobzev L 1 0 1 0 0 0 0 0
A Korobeynikov C 4 1 3 0 0 0 0 0
V Korshunov H 6 5 1 0 0 0 0 0
I Kurashov C 1 0 1 0 0 0 0 0
K Kushnarev BR 7 6 1 0 0 0 0 0
N Medkov L 1 0 1 0 0 0 0 0
V Motorin SH 9 4 5 52 0 11 10 0
I Naumenko H 3 1 2 0 0 0 0 0
S Novoselov P 3 0 3 0 0 0 0 0
V Ostrushko W 3 0 3 0 0 0 0 0
A Panasenko BR 6 6 0 0 0 0 0 0
S Popov P 1 0 1 0 0 0 0 0
I Povesma H 2 0 2 0 0 0 0 0
Y Rechnev W 1 0 1 0 0 0 0 0
A Temnov BR 1 0 1 0 0 0 0 0
R Timerbulatov 1 0 1 0 0 0 0 0
N Timosyuk 1 0 1 0 0 0 0 0
S Trishin C 7 5 2 0 0 0 0 0
A Volkov P,H 1 0 1 0 0 0 0 0
A Voytov L 1 1 0 0 0 0 0 0
A Yanyushkin FH,SH 5 1 4 0 0 0 0 0

Records include the following current or recent matches:
Russia v Georgia at Krasnodar, Six Nations B, Apr 12, 2008 [12-18 FT]
Russia v Romania at Krasnodar, Six Nations B, Mar 15, 2008 [12-8 FT]
Russia v Spain at Krasnodar, Six Nations B, Mar 8, 2008 [42-16 FT]