Player Pos Span Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop
V Artemyev W 2009-2019 87 82 5 153 30 0 1 0
A Kuzin W,C 1997-2011 78 68 10 130 26 0 0 0
V Ostrushko W 2006-2019 47 43 4 125 25 0 0 0
V Gresev BR 2006-2019 100 88 12 100 20 0 0 0
I Galinovskiy W 2006-2018 50 42 8 90 18 0 0 0
V Grachev BR 1993-2011 72 70 2 90 18 0 0 0
D Simplikevich 2011-2019 27 24 3 85 17 0 0 0
A Gvozdovsky W 2005-2010 31 28 3 75 15 0 0 0
E Matveev H,F 2007-2019 58 25 33 65 13 0 0 0
A Rudoy 2016-2018 21 20 1 60 12 0 0 0
V Simonov C 2001-2004 22 21 1 168 11 25 18 3
D Gerasimov C 2008-2019 63 55 8 50 10 0 0 0
Y Kushnarev FB,FH 2005-2019 108 96 12 770 10 150 139 1
K Rachkov UB 1997-2011 44 40 4 316 10 51 41 5
S Sergeev L 1998-2006 26 26 0 50 10 0 0 0
A Yanyushkin FH,SH 2002-2015 70 49 21 116 10 9 16 0
AM Garbuzov F 2005-2019 94 73 21 45 9 0 0 0
W Pieterse C,FH 2002-2002 7 6 1 58 8 3 2 2
A Temnov BR 2005-2018 60 53 7 40 8 0 0 0
M Babaev W,C 2006-2019 71 65 6 35 7 0 0 0
G Davydov 2014-2019 18 16 2 35 7 0 0 0
A Khrokhin P 1994-2011 76 47 29 35 7 0 0 0
I Klyuchnikov FB 2003-2015 69 63 6 96 6 12 14 0
A Mikahltsov 2015-2018 12 6 6 30 6 0 0 0
S Sel'skiy 2012-2019 35 28 7 30 6 0 0 0
A Zakarlyuk FB 1993-2002 39 38 1 42 6 0 4 0
R Gaisin 2012-2019 45 32 13 142 5 33 17 0
V Korshunov H 2002-2015 73 48 25 25 5 0 0 0
A Makovetskiy C 2010-2015 45 40 5 25 5 0 0 0
A Otrokov 2012-2015 21 17 4 25 5 0 0 0
A Shakirov SH 2004-2014 58 37 21 25 5 0 0 0
S Trishin C 2005-2018 56 43 13 25 5 0 0 0
V Tsnobiladze H 2010-2018 43 34 9 25 5 0 0 0
D Antonov 2011-2016 28 25 3 20 4 0 0 0
V Fedchenko L 2002-2008 30 29 1 20 4 0 0 0
B Fedotko 2016-2019 20 15 5 20 4 0 0 0
K Kulemin L 2006-2014 33 33 0 20 4 0 0 0
K Kushnarev BR 2004-2011 33 25 8 20 4 0 0 0
AA Ostrikov L,F 2008-2019 32 31 1 20 4 0 0 0
I Prishchepenko P 2003-2011 38 28 10 20 4 0 0 0
A Sychev 2015-2019 14 7 7 20 4 0 0 0
V Zykov BR 1993-2004 34 32 2 20 4 0 0 0

Records include the following current or recent matches:
Russia v Scotland at Shizuoka, Rugby World Cup, Oct 9, 2019 [0-0]
Russia v Georgia at Krasnodar, Six Nations B, Mar 17, 2019 [6-22 FT]
Russia v Belgium at Sotchi, Six Nations B, Feb 16, 2019 [64-7 FT]