Player Pos Span Mat Start Sub Won Lost Draw %
VF Lilo W 2007-2015 11 11 0 5 6 0 45.45
AA Lutui H 2007-2015 9 7 2 5 4 0 55.55
SL Tonga'uiha P 2007-2015 11 10 1 5 6 0 45.45
PK Hehea L 2007-2011 6 6 0 4 2 0 66.66
SI Hufanga C 2003-2011 10 9 1 4 6 0 40.00
H 'Aulika P 2011-2015 7 3 4 3 4 0 42.85
SM Kalamafoni L,F 2011-2015 8 7 1 3 5 0 37.50
TA Lokotui L 2011-2015 7 6 1 3 4 0 42.85
VS Ma'afu N8 2011-2015 8 7 1 3 5 0 37.50
SF Maka BR 2007-2011 7 7 0 3 4 0 42.85
KS Morath FH 2011-2015 8 7 1 3 5 0 37.50
SV Piutau C,W 2011-2015 8 8 0 3 5 0 37.50
K Pulu P 2003-2011 10 8 2 3 7 0 30.00
E Taione C 1999-2007 6 5 1 3 3 0 50.00
THNT T-Pole L,F 2007-2015 5 4 1 3 2 0 60.00
JML Tuineau L 2011-2015 6 4 2 3 3 0 50.00
IU Afeaki L,F 1995-2007 8 5 3 2 6 0 25.00
LNA Fatafehi W 2011-2011 4 2 2 2 2 0 50.00
S Fisilau SH 2011-2015 5 0 5 2 3 0 40.00
RP Hola W,FH 2003-2007 8 8 0 2 6 0 25.00
O Latu Langilangi F 2007-2015 7 7 0 2 5 0 28.57
F Mafi L 1995-1999 5 3 2 2 3 0 40.00
AK Ma'ilei C 2011-2011 3 2 1 2 1 0 66.66
UVT Moa SH 2011-2011 4 4 0 2 2 0 50.00
I Taukafa H 2003-2011 10 4 6 2 8 0 20.00
FA Taumalolo P 2011-2015 7 1 6 2 5 0 28.57
T Toke P 2007-2007 2 0 2 2 0 0 100.00
TH Tu'ifua W,C 2003-2007 7 7 0 2 5 0 28.57
S Tuipulotu FB 1995-2003 7 6 1 2 5 0 28.57
SM Tuipulotu C,SH 1999-2007 6 2 4 2 4 0 33.33
IM Tupou C 2007-2007 3 0 3 2 1 0 66.66
SK Vahafolau BR 2011-2011 4 1 3 2 2 0 50.00
JW Vaka C 2007-2007 4 4 0 2 2 0 50.00
VL Vaki BR 2003-2007 8 5 3 2 6 0 25.00
EB Vunipola FH 1995-1999 6 6 0 2 4 0 33.33

Records include the following current or recent matches:
Tonga v United States of America at Osaka, Rugby World Cup, Oct 13, 2019 [0-0]
Tonga v United States of America at Montpellier, Rugby World Cup, Sep 12, 2007 [25-15 FT]
Tonga v Wales at Canberra, Rugby World Cup, Oct 19, 2003 [20-27 FT]