Player Pos Mat Start Sub Won Lost Draw %
AA Aiolupo (Samoa) FB 2 2 0 2 0 0 100.00
FL Falaniko (Samoa) L 2 2 0 2 0 0 100.00
PM Fatialofa (Samoa) P 2 2 0 2 0 0 100.00
NA Ieremia (Samoa) FE 2 2 0 2 0 0 100.00
M Iupeli (Samoa) F 2 2 0 2 0 0 100.00
DK Kaleopa (Samoa) F 2 2 0 2 0 0 100.00
DJ Kellett (Samoa) FH 2 2 0 2 0 0 100.00
R Koko (Samoa) C 2 2 0 2 0 0 100.00
PL Leavasa (Samoa) L 2 2 0 2 0 0 100.00
FD Saena (Samoa) FH 2 2 0 2 0 0 100.00
SJ Tatupu (Samoa) BR 2 2 0 2 0 0 100.00
OFJ Tonu'u (Samoa) SH 2 2 0 2 0 0 100.00
TM Vaega (Samoa) C 2 2 0 2 0 0 100.00
ML Birtwistle (Samoa) L 1 0 1 1 0 0 100.00
A Fakaongo (Tonga) L,F 1 1 0 1 0 0 100.00
I Fatani (Tonga) L 2 2 0 1 1 0 50.00
I Fenukitau (Tonga) F 2 2 0 1 1 0 50.00
L Fotu (Tonga) FB 1 1 0 1 0 0 100.00
RF Kapeli (Tonga) H 1 1 0 1 0 0 100.00
SG Latu (Tonga) P 1 1 0 1 0 0 100.00
M Lavaka (Tonga) C 1 1 0 1 0 0 100.00
T Leiasamaiva'o (Samoa) H 1 1 0 1 0 0 100.00
A Leu'u (Samoa) P 1 1 0 1 0 0 100.00
T Loto'ahea (Tonga) L 1 1 0 1 0 0 100.00
F Ma'afu (Tonga) W 1 0 1 1 0 0 100.00
M Manukia (Tonga) N8 2 1 1 1 1 0 50.00
EL Talakai (Tonga) P 2 2 0 1 1 0 50.00
S Tongia (Tonga) H 1 0 1 1 0 0 100.00
PS To'omalatai (Samoa) H 1 1 0 1 0 0 100.00
T Tuineau (Tonga) W 2 2 0 1 1 0 50.00
A Uasi (Tonga) W 1 1 0 1 0 0 100.00
T Va'enuku (Tonga) W 1 1 0 1 0 0 100.00
EB Vunipola (Tonga) FH 2 2 0 1 1 0 50.00
M Vunipola (Tonga) SH 2 2 0 1 1 0 50.00

Records include the following current or recent matches:
Fiji v Tonga at Suva, 1995 Rugby World Cup Qualifier, Jun 12, 1993 [11-24 FT]
Samoa v Fiji at Apia, South Pacific Championship, Jun 5, 1993 [27-3 FT]
Tonga v Samoa at Nuku A'lofa, South Pacific Championship, May 29, 1993 [6-30 FT]