Player Pos Span Mat Start Sub YC RC
V Gresev BR 2006-2018 97 85 12 6 0
AM Garbuzov F 2005-2019 92 71 21 5 0
A Igretsov P 2006-2015 25 12 13 4 0
Y Kushnarev FB,FH 2005-2019 106 94 12 4 0
PV Butenko 2012-2017 48 33 15 3 0
I Galinovskiy W 2006-2018 50 42 8 3 0
E Matveev H,F 2007-2019 56 23 33 3 0
V Ostrushko W 2006-2019 44 40 4 3 0
G Tsnobiladze 2011-2014 22 17 5 3 0
D Gerasimov C 2008-2019 61 53 8 2 0
I Klyuchnikov FB 2003-2015 69 63 6 2 0
V Korshunov H 2002-2015 73 48 25 2 0
K Maglakelidze P 2009-2011 12 8 4 2 0
AA Ostrikov L,F 2008-2019 32 31 1 2 0
A Otrokov 2012-2015 21 17 4 2 0
E Pronenko P 2009-2018 54 39 15 2 0
K Rachkov UB 1997-2011 44 40 4 2 0
A Rudoy 2016-2018 21 20 1 2 0
S Sekisov 2013-2019 27 9 18 2 0
S Sel'skiy 2012-2019 35 28 7 2 0
A Sorokin N8 1992-2008 23 23 0 2 0
V Tsnobiladze H 2010-2018 43 34 9 2 0
A Volkov P,H 2008-2016 46 21 25 2 0
A Voytov L 2003-2014 73 67 6 2 0
D Antonov 2011-2016 28 25 3 1 0
V Artemyev W 2009-2019 84 80 4 1 0
M Babaev W,C 2006-2019 71 65 6 1 0
AS Bitiev 2015-2019 19 11 8 1 1
G Davydov 2014-2019 15 13 2 1 0
T Ghadgiev 2018-2019 7 6 1 1 0
K Golosnitsky 2017-2019 6 3 3 1 0
A Gvozdovsky W 2005-2010 31 28 3 1 0
V Ignatev W 2006-2008 10 6 4 1 0
A Khrokhin P 1994-2011 76 47 29 1 0
A Korobeynikov C 1996-2010 52 37 15 1 0
D Krotov 2015-2018 23 12 11 1 0
K Kulemin L 2006-2014 33 33 0 1 0
A Makovetskiy C 2010-2015 45 40 5 1 0
N Medkov L 2007-2012 7 5 2 1 0
V Morozov 2016-2019 17 10 7 1 0
VY Podrezov 2015-2019 22 7 15 1 0
R Romak H 2001-2006 36 34 2 1 0
AA Ryabov 2011-2017 24 14 10 1 0
N Serkov 2014-2015 5 3 2 1 0
A Shakirov SH 2004-2014 58 37 21 1 0
A Shcherban 2010-2019 46 25 21 1 0
O Shukaylov P 1994-2008 43 37 6 1 0
D Simplikevich 2011-2019 27 24 3 1 0
A Temnov BR 2005-2018 60 53 7 1 0
I Zykov 2012-2019 46 28 18 1 0

The count for yellow cards is for single yellows for a player. Two yellow cards in a match are recorded as one red card.

Records include the following current or recent matches:
Russia v Scotland at Shizuoka, Rugby World Cup, Oct 9, 2019 [0-0]
Russia v Georgia at Krasnodar, Six Nations B, Mar 17, 2019 [6-22 FT]
Russia v Belgium at Sotchi, Six Nations B, Feb 16, 2019 [64-7 FT]