Player Pos Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
D Antonov 5 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
V Artemyev W 12 12 0 30 6 0 0 0 2 10 0 16.66
M Babaev W,C 8 6 2 0 0 0 0 0 1 7 0 12.50
V Boltenkov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
V Botvinnikov P 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
A Bykanov SH 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
A Byrnes L 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
A Chernyshev 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
A Fatakhov L,BR 9 8 1 5 1 0 0 0 2 7 0 22.22
I Galinovskiy W 7 5 2 5 1 0 0 0 2 5 0 28.57
AM Garbuzov F 12 7 5 0 0 0 0 0 2 10 0 16.66
V Grachev BR 8 8 0 5 1 0 0 0 1 7 0 12.50
V Gresev BR 11 7 4 5 1 0 0 0 1 10 0 9.09
A Khrokhin P 6 1 5 0 0 0 0 0 2 4 0 33.33
I Klyuchnikov FB 10 8 2 7 1 1 0 0 2 8 0 20.00
V Korshunov H 10 9 1 0 0 0 0 0 2 8 0 20.00
K Kushnarev BR 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
Y Kushnarev FB,FH 11 8 3 57 0 6 15 0 2 9 0 18.18
A Kuzin W,C 7 6 1 5 1 0 0 0 2 5 0 28.57
K Maglakelidze P 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 33.33
A Makovetskiy C 6 6 0 5 1 0 0 0 1 5 0 16.66
E Matveev H,F 7 2 5 0 0 0 0 0 2 5 0 28.57
AA Ostrikov L,F 4 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00
V Ostrushko W 11 11 0 20 4 0 0 0 2 9 0 18.18
A Panasenko BR 4 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00
S Popov P 7 7 0 0 0 0 0 0 1 6 0 14.28
I Prishchepenko P 10 8 2 0 0 0 0 0 1 9 0 10.00
E Pronenko P 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 33.33
K Rachkov UB 9 5 4 40 1 7 6 1 2 7 0 22.22
AA Ryabov 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
A Shakirov SH 11 7 4 5 1 0 0 0 2 9 0 18.18
M Sidorov 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
D Simplikevich 2 2 0 10 2 0 0 0 0 2 0 0.00
A Temnov BR 5 3 2 0 0 0 0 0 2 3 0 40.00
A Travkin P 9 0 9 0 0 0 0 0 2 7 0 22.22
S Trishin C 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
G Tsnobiladze 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
V Tsnobiladze H 5 3 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
A Voytov L 11 10 1 5 1 0 0 0 2 9 0 18.18
RY Yagudin 1 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0.00
A Yanyushkin FH,SH 8 4 4 10 2 0 0 0 2 6 0 25.00

Records include the following current or recent matches:
Russia v United States of America at New Plymouth, Rugby World Cup, Sep 15, 2011 [6-13 FT]
Russia v United States of America at Worcester, Churchill Cup 5th/6th place playoff, Jun 18, 2011 [25-32 FT]
Russia v Georgia at Sotchi, Six Nations B, Mar 19, 2011 [9-15 FT]