Player Pos Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
I Chaika 4 0 4 5 1 0 0 0 0 4 0 0.00
D Fedyshyn F 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
S Garkavyi C 5 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
G Gegidze 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
O Golishchev C 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
V Grabovsky 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Z Kikacheishvili SH 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
D Kirsanov P 1 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0.00
M Kirsanov H 5 5 0 10 2 0 0 0 0 5 0 0.00
O Kosariev W 5 5 0 26 0 4 6 0 0 5 0 0.00
V Krasnodemskiy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
V Krasyknyk L 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
M Kravchenko SH 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
S Kravchenko 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
R Kulalivskiy L 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
A Lomakin L 5 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
J Malaguradze 3 3 0 5 1 0 0 0 0 3 0 0.00
D Masiukov 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
P Maslukov C 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
A Mishynov 4 0 4 5 1 0 0 0 0 4 0 0.00
S Monastyrov W 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
A Novoreshchenov 4 2 2 5 1 0 0 0 0 4 0 0.00
V Orlov N8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
O Polianski P 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
V Ponomarenko W 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
R Radchuk L 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
S Sukhikh P 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
A Tsapenko L 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
S Tserkovniy FB 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
E Vertyletskiy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
B Voloshyn F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
I Zaliznyk P 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00

Records include the following current or recent matches:
Ukraine v Romania at Kiev, Six Nations B, Aug 20, 2011 [16-41 FT]
Ukraine v Russia at Odessa, Six Nations B, Mar 12, 2011 [5-41 FT]