Player Pos Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
D Antonov 5 5 0 10 2 0 0 0 3 2 0 60.00
V Artemyev W 6 6 0 25 5 0 0 0 3 3 0 50.00
M Babaev W,C 8 7 1 5 1 0 0 0 3 5 0 37.50
V Boltenkov 3 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 33.33
V Botvinnikov P 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 66.66
PV Butenko 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 50.00
A Fatakhov L,BR 9 8 1 5 1 0 0 0 5 4 0 55.55
I Galinovskiy W 5 4 1 5 1 0 0 0 2 3 0 40.00
AM Garbuzov F 9 5 4 0 0 0 0 0 4 5 0 44.44
NG Gasanov H 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 50.00
D Gerasimov C 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 33.33
G Godlyuk 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
V Grachev BR 2 2 0 5 1 0 0 0 1 1 0 50.00
V Gresev BR 7 6 1 5 1 0 0 0 3 4 0 42.85
A Igretsov P 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 50.00
A Khrokhin P 4 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 50.00
I Klyuchnikov FB 6 4 2 2 0 1 0 0 3 3 0 50.00
K Kopeshkin 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
V Korshunov H 5 5 0 0 0 0 0 0 3 2 0 60.00
K Kulemin L 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 50.00
K Kushnarev BR 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
Y Kushnarev FB,FH 10 8 2 54 0 9 12 0 5 5 0 50.00
A Kuzin W,C 4 3 1 5 1 0 0 0 2 2 0 50.00
P Kvernadze 3 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 33.33
K Maglakelidze P 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 33.33
A Makovetskiy C 6 6 0 0 0 0 0 0 4 2 0 66.66
E Matveev H,F 7 4 3 0 0 0 0 0 3 4 0 42.85
N Medkov L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
AA Ostrikov L,F 4 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00
V Ostrushko W 8 8 0 20 4 0 0 0 4 4 0 50.00
A Otrokov 2 1 1 5 1 0 0 0 1 1 0 50.00
A Panasenko BR 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
S Popov P 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 66.66
I Prishchepenko P 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 33.33
E Pronenko P 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 33.33
K Rachkov UB 5 2 3 21 0 3 5 0 2 3 0 40.00
AA Ryabov 5 4 1 20 0 4 4 0 3 2 0 60.00
A Shakirov SH 8 5 3 5 1 0 0 0 4 4 0 50.00
D Simplikevich 2 2 0 10 2 0 0 0 2 0 0 100.00
A Sinitsyn 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
M Sturza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
A Temnov BR 6 4 2 0 0 0 0 0 4 2 0 66.66
E Titov 1 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0 100.00
A Travkin P 5 0 5 0 0 0 0 0 2 3 0 40.00
S Trishin C 5 3 2 0 0 0 0 0 3 2 0 60.00
G Tsnobiladze 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00
V Tsnobiladze H 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 33.33
A Volkov P,H 4 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 50.00
A Voytov L 6 5 1 0 0 0 0 0 3 3 0 50.00
A Yanyushkin FH,SH 8 5 3 5 1 0 0 0 3 5 0 37.50
I Zykov 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 66.66

Records include the following current or recent matches:
Russia v Spain at Moscow, Six Nations B, May 19, 2012 [41-37 FT]
Russia v Ukraine at Sotchi, Six Nations B, Mar 10, 2012 [38-19 FT]
Russia v Romania at Sotchi, Six Nations B, Feb 25, 2012 [0-25 FT]