Player Pos Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
I Chaika 8 4 4 5 1 0 0 0 1 7 0 12.50
N Delierguev L 5 1 4 0 0 0 0 0 1 4 0 20.00
V Demeysky 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
D Didinchuk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
A Dremov 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
D Fedyshyn F 6 4 2 0 0 0 0 0 1 5 0 16.66
S Garkavyi C 6 5 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0.00
G Gegidze 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
O Golishchev C 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
V Grabovsky 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
S Iermolenko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
Z Kikacheishvili SH 10 10 0 0 0 0 0 0 1 9 0 10.00
D Kirsanov P 1 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0.00
M Kirsanov H 10 10 0 10 2 0 0 0 1 9 0 10.00
O Kosariev W 8 8 0 56 1 9 11 0 1 7 0 12.50
V Kramarenko 5 0 5 5 1 0 0 0 1 4 0 20.00
V Krasnodemskiy 3 3 0 3 0 0 1 0 1 2 0 33.33
V Krasyknyk L 9 9 0 0 0 0 0 0 1 8 0 11.11
M Kravchenko SH 8 7 1 0 0 0 0 0 1 7 0 12.50
S Kravchenko 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
R Kulalivskiy L 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
A Kulik 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
O Litvinenko 4 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 25.00
A Lomakin L 6 5 1 5 1 0 0 0 0 6 0 0.00
J Malaguradze 6 6 0 10 2 0 0 0 1 5 0 16.66
T Marchenko 3 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 33.33
D Masiukov 7 5 2 0 0 0 0 0 1 6 0 14.28
P Maslukov C 5 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
D Milov 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
A Mishynov 4 0 4 5 1 0 0 0 0 4 0 0.00
S Monastyrov W 9 6 3 5 1 0 0 0 1 8 0 11.11
A Novoreshchenov 4 2 2 5 1 0 0 0 0 4 0 0.00
V Orlov N8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
Y Pidganyak 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 50.00
O Polianski P 9 1 8 0 0 0 0 0 1 8 0 11.11
V Ponomarenko W 7 7 0 5 1 0 0 0 1 6 0 14.28
R Radchuk L 7 5 2 0 0 0 0 0 1 6 0 14.28
O Shevchenko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
M Shulyak 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
S Sukhikh P 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0.00
A Tsapenko L 9 9 0 0 0 0 0 0 1 8 0 11.11
S Tserkovniy FB 9 9 0 5 1 0 0 0 1 8 0 11.11
A Tsyss 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
E Vertyletskiy 5 1 4 0 0 0 0 0 1 4 0 20.00
B Voloshyn F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
I Zaliznyk P 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00

Records include the following current or recent matches:
Ukraine v Portugal at Odessa, Six Nations B, Mar 17, 2012 [35-33 FT]
Ukraine v Spain at Alushta, Six Nations B, Feb 25, 2012 [6-41 FT]
Ukraine v Romania at Kiev, Six Nations B, Aug 20, 2011 [16-41 FT]