Player Pos Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw %
WFVRVO Bergh (SA) L 4 4 0 6 2 0 0 0 4 0 0 100.00
GH Brand (SA) FB 4 4 0 4 0 0 0 1 4 0 0 100.00
GM Daneel (SA) N8 4 4 0 3 1 0 0 0 4 0 0 100.00
HG Kipling (SA) H 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 100.00
MM Louw (SA) P 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 100.00
JAJ McDonald (SA) F 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 100.00
PJ Mostert (SA) P 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 100.00
PJ Nel (SA) L 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 100.00
BL Osler (SA) FH 4 4 0 7 1 2 0 0 4 0 0 100.00
M Zimerman (SA) W 4 4 0 3 1 0 0 0 4 0 0 100.00
DH Craven (SA) SH 3 3 0 3 1 0 0 0 3 0 0 100.00
BG Gray (SA) C 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 100.00
JH van der Westhuizen (SA) W 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 100.00
LC Strachan (SA) F 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100.00
FD Venter (SA) W 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100.00
FW Waring (SA) C 2 2 0 3 1 0 0 0 2 0 0 100.00

Records include the following current or recent matches:
Scotland v South Africa at Murrayfield, Jan 16, 1932 [3-6 FT]
England v South Africa at Twickenham, Jan 2, 1932 [0-7 FT]
Ireland v South Africa at Lansdowne Road, Dec 19, 1931 [3-8 FT]